despre noi
domenii de activitate
domenii auxiliare
adrese de contact
 .
 
  

 

   s.c."CIAC "s.a. a luat fiinta la data de 05.06.1991 prin privatizarea fostului Santier de Constructii - Montaj din cadrul Intreprinderii Judetene de Gospodarie Comunala si Locativa Bihor cu sediul in Oradea si preluarea partiala a patrimoniului si personalului acestuia.
   Datorita dezvoltarii in decursul anilor, la ora actuala S.C. "C.I.A.C." S.A. 
are un capital social de 698.000 USD, un numar de 450 angajati cu contract de munca pe perioada nedeterminata. 
   Societatea este integral privatizata prin cumpararea actiunilor de 
catre angajati (95%) si alte persoane fizice si juridice din Romania (5%).
Cifra de afaceri realizata in anul 2000 a fost de 2.500.000 USD.    

                                                 Anunt public

    Agentia de protectie Mediului Bihor si SC.CIAC.SA cu sediul in Oradea in calitate de titular anunta publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare a Proiectului de exploatare nisipuri si pietrisuri perimetrul temporar Valea Trandafirilor in categoria celor care nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului, pentru obtinerea acordului de mediu.            

    Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul APM.Bihor - Oradea, Bulevardul Dacia nr.25/A si la sediul titularului, in zilele lucratoare, intre orele 9 - 14.

    Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM - Bihor pana la data de 21.10.2010.

    Publicul interesat se poate adresa instantei de contencios administrativ competente pentru a ataca decizia, dupa parcurgerea obligatorie a procedurii prealabile, respectiv solicitarea de revocare a deciziei adresata emitentului, in termen de 30 zile de la publicarea anuntului.

 

www.ciac.ro